.

Detektory plynu SENKO

Kvalitné detektory plynov určené pre pracovníkov vo všetkých priemyselných odboroch a záchranných zložiek vrátane príslušníkov hasičských zborov. Detektory sú navrhnuté s ohľadom na požiadavky jednotlivých odvetví, garantujú spoľahlivú prevádzku a nízke servisné náklady. Jednoduchý jedno-tlačidlový detektor disponuje intuitívnym ovládaním a dlhou životnosťou. Súčasťou každého detektora je aj certifikát pre použitie v rámci EÚ a IP 67.

Aktívne filtre

SGT je jednorazový detektor. Pracuje nepretržite dva roky, a to aj bez výmeny senzora alebo batérie, aby chránil pracovníkov pred nedostatkom kyslíka alebo pred toxickými plynmi. Nepretržite...

Tovar na ceste

SGT-P je prenosný kalibrovateľný detektor. Chráni pracovníkov pred nedostatkom kyslíka alebo pred toxickými plynmi. Nepretržite zobrazuje koncentráciu plynu na displeji a pri vzniku rizikovej...

Tovar na ceste

MGT-P je dvoj až štvorplynový detektor, ktorý monitoruje plyny, ktoré spôsobujú väčšinu priemyselných havárií, aby chránil pracovníkov pred nebezpečenstvom otravy toxickým plynom, výbuchom,...

Tovar na ceste

IGAS CO2 je osobný jednoplynový kalibrovateľný detektor k detektcii oxidu uhličitého. IGAS CO2 používa NDIR (nedisperzný infračervený) senzor s nízkym výkonom, ktorý poskytuje rýchlu a presnú...

Tovar na ceste