.

Osobné detektory plynu

Osobné detektory plynu sú zariadenia na ochranu zdravia pracovníkov v prostredí s výskytom nebezpečných, toxických alebo výbušných plynov. Tieto detektory reagujú na prítomnosť nebezpečnej koncentrácie vizuálnym a zvukovým alarmom a to v dvoch úrovniach – dolná a horná úroveň alarmu.

Detektory delíme podľa počtu osadených senzorov nasledovne:

Aktívne filtre

  • Osadenie: CO2

Prvý jednoplynový detektor s vysoko presným senzorom, nižšou obstarávacou cenou a vyššou úrovňou zabezpečenia vašich pracovníkov.

Senzory 1-Series sú spoľahlivé, majú rýchlu odozvu a dlhú...

Tovar na ceste

Prvý jednoplynový detektor s vysoko presným senzorom, nižšou obstarávacou cenou a vyššou úrovňou zabezpečenia vašich pracovníkov.

Senzory 1-Series sú spoľahlivé, majú rýchlu odozvu a dlhú...

Tovar na ceste