.

Gasedo plyn vykonáva počiatočné, prevádzkové revízie, skúšky a kontroly:

  • domové plynovody - médium zemný plyn (rodinné domy, bytové a činžovné domy, nebytové priestory a prevádzky)
  • plynové spotrebiče s výkonom do 50kW - plynné palivá (zemný plyn, propán bután)
  • prípojky pre verejnú potrebu
  • nízkotlakové a strednotlakové plynovody - propán bután (rodinné, bytové, činžovné domy)
  • nízkotlakové a strednotlakové plynovody - propán bután (úžitkové priestory vozidiel, obytné vozidlá, obytné prívesy a maringotky)
  • tlakovej stanice propán bután odstránenie závad zistených pri revízii

Každý prevádzkovateľ odberného plynového zariadenia je zo zákona povinný vykonávať jeho pravidelné kontroly a revízie. Väčšina plynových rozvodov je vykonaná rozoberateľným (skrutkovými) spojmi. Tento spôsob vyhovoval svietiplynu a nie je vhodný pre zemný plyn, pretože u spojov dochádza vplyvom jeho pôsobenia k vysychaniu tesniaceho materiálu. Preto odporúčame vykonávanie pravidelných revízií a kontrol plynového zariadenia, popř.provedení jeho rekonštrukcia.

Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou (požiar, výbuch) nesie zo zákona majiteľ objektu, prípadne ním poverená osoba.

Intervaly kontrol plynových zariadení:

  • servisným technikom spotrebiče - 1 x za rok
  • kontroly plynových rozvodov - 1x za rok
  • revízie plynových zariadení - 1 x za 3 roky
  • tlaková skúška plynovodu - platnosť max. 6 mesiacov

Pre objednanie revízie popr. ďalšie informácie a Vaše otázky, nás kontaktujte e-mailom info@gasedo.cz, alebo telefonicky na čísle +420 603 449 189.